سفارش تبلیغ
صبا

This blog is destroyed

گلدوزی قاب پرنده سیاه سفید ورنگی(روبان اصفهانی)

خوب اینم یه شیوه جذاب گلدوزی است
برای کارهای سبکمثل
بالش
لباس
و......مناسب است..

تشریف ببرید ادامه مطلب

ادامه مطلب...