سفارش تبلیغ
صبا

This blog is destroyed

11عکس تزیین کیف ساده (مجلسی)روبان اصفهانی

پیشاپیش از دوستان   به دلیل کیفیت نامطلوب عکس .عذر خواهی میکنم(با موبایل)
در اولین فرصت سفارش عکسی مطلوب تر از این کیف میدهم.

( لطفا:تاباز شدن عکسها یه چای بخورید) 

 

 

این کیف سوغات سفره عمره مفرده پارسال است(جای همه خالی)  

ان زمان کیف ساده بود (بدون تزیین) وچون یادگار سفراست .دوستش دارم
ولی از سادگیش خسته شدم وخواستم یه تنوعی بدم     پسباکمی روبان گل رز درست کردم و با کریستال واکلیل تزیین کردم وشد کیف مجلسی

امزش گل این کیف در قسمت( زیر وکوسن روباندوزی امده)
دفعه بعد اموزش تزیین انرا به همه دوستان هنر دوست خواهم داد