سفارش تبلیغ
صبا

This blog is destroyed

خ+ف+ن+طنزتفاوت فرهنگی

تفاوت کاربری کلمات در شهرهای مختلف یه جور تفاوت فرهنگیه

مثلاکلمه چلغوز!!!!!!!!
دراصفهان به مدفوع مرغ میگن چلغوز
ودر مشهد به بادام هندی میگن چلغوز
حلا تصور کنید یه اصفهانی گشنه!!!اطراف حرم امام رضا میره دم سوپری(سوپریهای اونجا اجیلم دارند)میبینه درشت نوشته چلغوز اعلا رسید
یا یه اقا پسر اصفهانی میره مشهد خواستگاری بعداز کلی پز وقمپز مامان دامادبابای عروس میگه میوه بفیرما اجیل بیفرما بیفرما چلغوزاش تازیه توروخودا تعارف نره
.یا یه تاجر مشهدی بره اصفهان نمایشگاه مواد غذایی به خبرنگاراستانی  :بلهههه ما بزرگترین وارد کننده چللغوز در ایرانیم چلغوزهای ما اینقدر تازیه که مشه بالب خوردویا..............