سفارش تبلیغ
صبا

This blog is destroyed

طرح سبد برای روبان دوزی(روبان اصفهانی)Ribbon embroidery designs

هنر دوستان عزیز
طرح زیر برای دوختن کوسن مناسب است
عکس را ذخیره کنید تا سایز بزرگ را بتوانیدمشاهده کنید
بعد پرینت بگیرید
یک پلاستیک فریزه روی طرح بگذارید وبا قلم به ارامی بکشد (روی پلاستیک)
پلاستیک را روی پارچه بگذارید وباهم درون کارگاه قرار دهید
بعد از اتمام کارپلاستیک را پاره کنید

 


چنانچه طرح  سبد رابرای کارهای بزرگ استفاده میکنید

سبد را در وسط قرار دهید
واز این دوطرح برای حاشیه کار استفاده کنید