سفارش تبلیغ
صبا

This blog is destroyed

7 عکس ست هدیه (روبان اصفهانی)

عکس (ست)هدیه برای عزیزانتون .میتونید با ساختنش از هنرمندی خودتون لذت ببرید

 

 

 میتونید از ذوق خودتون استفاده کنید وبه جای گلدوزی روبان دوزی اموزش داده شده (بخش کوسن روبانی)استفاده کنید.بعداز ساختن ولذت بردن .خبر خوشحا لیتون را برامون بیارید.تا ماهم شاد شویم