كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) بانوخشنود

بانوخشنود
[ شناسنامه ]
تزيين جهيزيه وكمد عروس ...... يكشنبه 89/7/11
اموزش تزيين كادو(روبان اصفهاني) ...... پنج شنبه 89/7/8
گل ...... پنج شنبه 89/7/8
تزيين جهيزيه. عكسهاي اموزش چيدمان كيف وكفش كمد عروس(روبان اصفهان ...... دوشنبه 89/7/5
سوزن مخصوص روبان دوزي(روبان اصفهاني)Special ribbon embroidery ne ...... سه شنبه 89/6/23
اين طرحها براي روبان دوزي يقه وروميزي عسلي(روبان اصفهاني)Ribbon ...... دوشنبه 89/6/22
چندتا طرح براي روبان دوزي ...... يكشنبه 89/6/21
عكس جاجورابي در رنگهاي مختلف مناسبه روبان دوزي(روبان اصفهاني) ...... شنبه 89/6/20
طرح سبد براي روبان دوزي(روبان اصفهاني)Ribbon embroidery designs ...... شنبه 89/6/20
گلدوزي قاب پرنده سياه سفيد ورنگي(روبان اصفهاني) ...... شنبه 89/6/20
اين طرحها براي گلدوزي جانماز بسيار مناسب است(روبان اصفهاني) ...... شنبه 89/6/20
عكسهاي برگهاي تكه دوزي شده(روبان اصفهاني) ...... شنبه 89/6/20
211مراقبت ازقيچي براي ارايه کارهنري تميز بسيارمهم است(روبان اصف ...... پنج شنبه 89/6/18
210طريقه قرار دادن پارچه درون كارگاه براي روبان دوزي (روبان اصف ...... چهارشنبه 89/6/17
209تزيين لباس با گلهاي پارچه اي(روبان اصفهاني) ...... چهارشنبه 89/6/17
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها