The Art of Napkin Folding - The Classic Fan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Art of Napkin Folding - The Classic Fan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napkin Folding Instructions - The Mitre (Miter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napkin Folding Techniques - The Rose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table Napkin Folding Ideas - The Sachet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napkin Folding Techniques - The Flat Sachet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1- عکسهای دیگر برای تزیین میز نهار خوری وجهیزیه
لطفا کلیک کنید

 2- آموزش تصویری تزیین میز نهار خوری
لطفا کلیک کنید